БОГДАНОВА & КО

АДВОКАТСКА КАНТОРА

Икономически проучвания и услуги в областта на Маркетинга

С цел предоставяне на пълна и завършена услуга съобразена с икономическата действителност, предоставяме  на нашите клиенти консултации и изготвяне на маркетингови проучвания и свързания с това мениджмънт.

Изготвяме проучвания на характеристиките на пазара от гледна точка на потенциалните потребители и с цел учредяване и разширяване на потенциален бизнес. Изработваме сравнителни анализи на бъдещи и текущи проекти и изследване на възможността за маркетингови кампании, както и потенциалните конкуренти, анализ на структурата на пазара и негови тенденции от различни гледни точки- текущо икономическо състояние, бизнес среда и бъдещи тенденции.

Правни услуги