НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Светлана Богданова

Образование и специализации

Regent Business School, London, UK – Магистър по Международен Маркетинг и Мениджмънт,

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – Магистър по право, специализация по Международно Право и Международни Отношения,

College of Law, London, UK – European Young Lawyers Scheme – Специализация по Международно право и Прецедентно право,

Guildhall University, London, UK – Специализация по Международни правни договори и право на Международно Търговско Право

Професионален Стаж

02/2016- наст. момент Представител по индустриална собственост към Патентно Ведомство, European Patent Office и World Intellectual Property Organization

12/2003 — наст. момент Софийска Адвокатска Колегия – Адвокат

Професионални Членства

Софийска Адвокатска Колегия

Практика

Гражданско, Търговско, Административно и Международно право, процесуално представителство Международен Маркетинг и Мениджмънт, Представител по Индустриална Собственост

Езици

Английски (отлично ниво), Руски (говоримо ниво)

Адвокат Петър Хранов

Образование и специализации

Софийски Университет „Климент Охридски” – Магистър по право, специализация Правораздаване

Професионален Стаж

12/2003 — наст. момент Софийска Адвокатска Колегия – Адвокат

Професионални Членства

Софийска Адвокатска Колегия

Практика

Гражданско, Търговско, Административно и Международно право, процесуално представителство и Арбитраж

Езици

Английски (средно), Руски (отлично)

Адвокат Роза Митова

Образование и специализации

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – Магистър по право, специализация Правораздаване

Професионален Стаж

12/2016 — наст. момент Софийска Адвокатска Колегия – Адвокат

Професионални Членства

Софийска Адвокатска Колегия

Практика

Гражданско, Търговско Административно и Международно право, процесуално представителство и Арбитраж

Езици

Английски (отлично), Немски (отлично)

Адвокат Симона Георгиева

Образование и специализации

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” – Магистър по право, специализация Правораздаване

Професионален Стаж

12/2017 — наст. момент Софийска Адвокатска Колегия – Адвокат

Професионални Членства

Софийска Адвокатска Колегия

Практика

Гражданско, Търговско Административно и Международно право, процесуално представителство и Арбитраж

Езици

Английски (отлично), Френски (отлично)

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС